CALL:
97 3000 5000
ENQUIRY FORM
icats
DOWNLOADS
CALL:
97 3000 5000
ENQUIRY FORM
marathi-text
DOWNLOADS
DAWADA SHRADDHA

मी आज माझ्या पायावर उभी आहे NILAYA ICATS मुळेच. इथे प्रॅक्टीकल शिक्षण मिळ्याल्या मुळे परीक्षा खूप सोप्या जातात. पहिल्याच INTERVIEW मधेच माझे सिलेक्शन झाले. सुरवातीला पगार ८०००/-होता, तो आता १५०००/- वर पोचला आहे, अगदी अल्प कालावधीतच. आज माझ्या घरातील सर्वांनाच माझा अभिमान आहे .

Posted By DAWADA SHRADDHA